Waarom 1 hondenjaar niet gelijk staat aan 7 mensen jaren.

Waarom 1 hondenjaar niet gelijk staat aan 7 mensen jaren.

vrijdag, 13 september 2019  

Waarom 1 hondenjaar niet gelijkstaat aan 7 mensenjaren (en hoe je wel de juiste leeftijd van je huisdier bepaalt)
De mythe luidt dat 1 jaar in een mensenleven gelijkstaat aan 7 jaar voor een hond. Is je viervoeter 3 jaar, dan betekent dat in een mensenleven een prille twintiger. Maar klopt dat ook écht? Volgens dierenarts Jesse Grady zit het alvast wat ingewikkelder in elkaar.
Al zit er wel een logica achter de redenering volgens Grady. “Uit observaties blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van een hond van een gemiddelde grootte, met een optimale gezondheid te herleiden is tot een factor 7 in vergelijking met de mens, aangezien mensen ongeveer 80 jaar oud worden en honden 11 à 12 jaar.”
Maar uiteraard heeft niet elke hond ‘een gemiddelde grootte’, waardoor de regel al langer onder vuur ligt. “Honden en katten verouderen niet alleen anders dan mensen, maar ook ten opzichte van elkaar. Zo hebben grotere huisdieren vaak een kortere levensverwachting dan kleinere. Dat verschil is kleiner bij katten, maar bij honden kan de levensverwachting enorm variëren naargelang hun grootte. Denk maar aan een Chihuahua tegenover een Duitse Dog.
Bovendien is niet alleen de levensverwachting van mensen erop vooruitgegaan, dierenartsen kunnen huisdieren nu ook een betere medische zorg verlenen dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Daarom is de oude berekening achterhaald volgens Grady. “Vandaag worden honden in 6 categorieën onderverdeeld: puppy, junior, adult (volgroeid), mature (volwassen), senior en geriatrisch. Levensfasen zijn immers een betere manier om de leeftijd te benaderen dan enkel en alleen een getal. Als je dan kijkt naar de levensverwachting, zijn het ras en de grootte de belangrijkste voorspellers, maar ook voeding en het gewicht bepalen mee hoe oud het diertje kan worden.”
Maar dat geeft natuurlijk nog geen antwoord op de vraag hoe oud je trouwe viervoeter nu echt is. Als je vastbesloten bent om erachter te komen of Fluffy of Max nu zou afstuderen van de middelbare school of rijp is voor het rusthuis, kijk je volgens Grady beter naar de levensfasen. “Door naar de mijlpalen in de ontwikkeling van je huisdier te kijken, kan je een betere inschatting maken van hoe oud je dier nu is”, aldus de dierenarts. “Die levensfasen kan een dierenarts dan gebruiken om de juiste gezondheidszorg toe te dienen. Want zoals in een mensenleven kan je gezondheid je ‘echte leeftijd’ in positieve of negatieve zin beïnvloeden. De volgende keer dat je naar je dierenarts gaat, praat je dus beter over zijn of haar levensfase in plaats van over de exacte leeftijd
Levensfasen hond

Fase Leeftijd (in jaren) Kenmerken
Puppy 0 – 0.5 Geboorte tot seksuele volwassenheid
Junior 0.5 – 0.75 Reproductief volwassen, groeit nog steeds
Volgroeid 0.75 – 6.5 Klaar met groeien, seksueel en structureel volwassen
Volwassen 6.5 – 9.75 Van midden tot laatste 25% van de verwachte levensduur
Senior 9.75 -13 Laatste 25% van levensverwachting
Geriatrisch boven de 13 Hoger dan de levensverwachting

Bron: HNL.be