DCM bij de Dobermann

DCM bij de Dobermann

vrijdag, 03 november 2023  

Overzicht

Wisdom Panel™ is verheugd om de lancering aan te kondigen van een baanbrekend panel van tests voor Dobermann Pinscher-fokkers om te screenen op het risico op gedilateerde cardiomyopathie (DCM). Als onderdeel van een samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit verschillende landen – waaronder universiteiten in Helsinki, Bern, Ljubljana, München, Uppsala en Utrecht – nam Wisdom deel aan de grootste studie van Dobermann DCM tot nu toe, waarbij nieuwe genetische risicofactoren aan het licht kwamen. Dit aanbod is de eerste kans voor Dobermann-fokkers om deze ontdekkingen te gebruiken in hun fokprogramma’s. Dit is een bronnenpagina die we up-to-date houden met de meest actuele informatie!

Wat is Dobermann gedilateerde cardiomyopathie (DCM)?

DCM is een ernstige aandoening waarbij de wanden van het hart dun en zwak worden, wat leidt tot hartvergroting en uiteindelijk hartfalen als gevolg van een verminderd vermogen om bloed rond te pompen. Het is de op één na meest voorkomende hartaandoening bij honden en de prevalentie van gedilateerde cardiomyopathie (DCM) bij het Dobermann-ras wordt geschat op 58%. De aandoening komt meestal voor bij honden van middelbare tot oudere leeftijd, vaak voorbij de tijd van fokken, waardoor het vermogen om genetisch te screenen op het risico van deze aandoening cruciaal is voor de gezondheid van toekomstige generaties.

DCM is een complexe aandoening die wordt beïnvloed door erfelijke en niet-erfelijke factoren, en de tekenen van de ziekte variëren van persoon tot persoon. Aangetaste honden kunnen inspanningsintolerantie, aanhoudend hoesten, zwakte, gewichtsverlies, ademhalingsmoeilijkheden, flauwvallen of zwelling van de buik vertonen als gevolg van vochtophoping (bekend als ascites). Hoewel mannen en vrouwen gelijke percentages DCM hebben, hebben mannelijke Dobermanns meer kans om eerdere klinische symptomen en congestief hartfalen te vertonen dan vrouwen. Sommigen kunnen alleen hartritmestoornissen (onregelmatige hartslagen) ervaren, die bij maximaal 30% van de Dobermanns een plotselinge dood kunnen veroorzaken zonder andere symptomen.

Hoewel ons begrip van DCM en behandelingsopties blijft toenemen, blijft gedilateerde cardiomyopathie een ernstige aandoening. Omdat het een ongeneeslijke en progressieve aandoening is, ligt de focus van de behandeling op het beheersen van de progressie van de stoornis en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Hoewel er geen remedie is, kunnen honden die DCM ontwikkelen therapie krijgen om aritmieën onder controle te houden, de hartfunctie te verbeteren en congestief hartfalen te beheersen. Bovendien kan het werken met een dierenarts aan geschikte dieet- en bewegingsplannen de kwaliteit van leven helpen verbeteren. En omdat stress klinische symptomen kan verergeren, kan het nuttig zijn om honden zo kalm en stressvrij mogelijk te houden.

De Dobermann-studie: DCM3 en DCM4

De Dobermann DCM-studie, die pas in september van dit jaar (2023) werd gepubliceerd, vertegenwoordigt het hoogtepunt van 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar Dobermanns. Meer dan 540 klinisch gekarakteriseerde Dobermanns in particulier bezit werden in het onderzoek opgenomen. Genoombrede SNP-array genotypering werd uitgevoerd op 431 honden en sequencing van het hele genoom op een afzonderlijke set van 13 honden, waarbij een statistisch significante associatie werd geïdentificeerd tussen DCM en twee regio’s op hondenchromosoom 5. Belangrijk is dat deze bevinding een eerdere studie van DCM bij Dobermanns in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk repliceert, wat geloofwaardigheid en vertrouwen toevoegt aan de chromosoom 5-associatie.

Uit deze analyses kwamen twee zeer significante varianten (SNP-markers) naar voren, beide op chromosoom 5: chr5:53,109,178 (DCM3) en chr5:60,531,090 (DCM4). Hoewel deze markers relatief dicht bij elkaar op chromosoom 5 staan, lijken ze onafhankelijk bij te dragen aan het ziekterisico, hoewel het aantal (en de combinatie) van risicovarianten het algehele risiconiveau beïnvloedt. Er werd geen verband gevonden voor DCM-risico tussen DCM1 (PDK4) en DCM2 (TTN) varianten in deze Europese onderzoeksset, in lijn met een eerdere Europese studie.

DCM3 is geassocieerd met minder algemeen risico, maar volgt een dominant overervingspatroon, met een verhoogd risico geassocieerd met één of twee kopieën van de risicovariant. DCM4 wordt geassocieerd met een groter risico op de ontwikkeling van DCM, maar volgt een recessief overervingspatroon, waarbij een verhoogd risico alleen wordt geassocieerd met honden die twee exemplaren van de risicovariant dragen in afwezigheid van DCM3.

Please note that the causal risk variants were not identified in the study and that DCM3 and DCM4 are highly associated linkage markers.

Lees hier meer over het onderzoek en de bevindingen.

Gebruik van DCM3- en DCM4-testresultaten

Risico’s:

Op basis van de snelheid van ontwikkeling van DCM bij de onderzoekshonden, hebben we de volgende risicocategorieën ontwikkeld om de interpretatie te vergemakkelijken. Houd er rekening mee dat zelfs honden die geen kopieën van de DCM3- en DCM4-varianten dragen, nog steeds risico lopen op DCM vanwege de complexe en multifactoriële aard van de ziekte, maar een veel lager risico lopen dan andere categorieën.

Laag risico: 0-50% kans om DCM te ontwikkelen tijdens hun leven

Gemiddeld risico: 51-75% kans om DCM te ontwikkelen tijdens hun leven

Hoog risico: 76-99% kans om DCM te ontwikkelen tijdens hun leven

Hoogste risico: 100% kans om DCM te ontwikkelen tijdens hun leven

Uitsplitsing van de Dobermann-populatie naar genotype:

Percentages tellen niet op tot 100% door afronding.

Wat te doen in het ras als geheel?

Vanwege het beperkte aantal honden zonder kopieën van DCM3- of DCM4-varianten en de complexe aard van DCM, moeten fokkers proberen de frequentie van honden met het hoogste risico gedurende vele generaties langzaam te verminderen. Door dit te doen, kunnen de goede eigenschappen en genetica van honden met het hoogste risico veilig worden doorgegeven aan toekomstige nesten, terwijl het risico op de ontwikkeling van DCM op korte termijn stapsgewijs wordt verminderd. Het doel om alle dragers van risicofactoren uit de populatie te elimineren is verleidelijk in het licht van de ernst van de ziekte, maar dit riskeert het overmatig gebruik van sommige stieren, de vorming van knelpunten in de populatie en verlies van genetische diversiteit in het ras. Elke fokbeslissing zal daarom op maat moeten worden gemaakt en, idealiter, moeten worden genomen in het licht van de gezondheid van het hele ras.

Wat te doen in individuele fokprogramma’s?

Een hond mag niet worden uitgesloten van de fokkerij op basis van een risicopanel, maar op basis van een holistische evaluatie van hun verdienste voor het ras. Dragers, inclusief honden met een hoog en het hoogste risico, moeten worden gekoppeld aan complementaire honden om langzame, positieve vooruitgang te boeken in de richting van alle nesten met een laag risico zonder bloedlijnen te verliezen. DCM4 heeft een sterkere invloed op het risico en een recessieve overerving. Het wordt daarom aanbevolen dat fokkers zich eerst richten op het verlagen van de DCM4-frequentie in het ras, terwijl ze andere DCM-risicofactoren in evenwicht houden.

The table below shows some example matings, aiming to lower the risk in the offspring where possible, even when one of the parents is a high or medium risk individual.

Parent 1 (genotype  DCM3/DCM4)Parent 2 (genotype DCM3/DCM4)Possible genotypes of puppies (percentages are what would be expected on average)
AA/GG 0/0 copiesAA/GG 0/0 copies100% low risk (AA/GG or 0/0 copies)
AA/GG 0/0 copiesAA/AG 0/1 copies100% low risk (50% AA/AG or 0/1 copies, 50% AA/GG or 0/0 copies)
AA/GG 0/0 copiesAA/AA 0/2 copies100% low risk (AA/AG or 0/1 copies)
AA/GG 0/0 copiesAG/GG 1/0 copies50% low risk (AA/GG or 0/0 copies), 50% medium risk (AG/GG or 1/0 copies)
AA/GG 0/0 copiesGG/GG 2/0 copies100% medium risk (AG/GG or 1/0 copies)
AA/GG 0/0 copiesAG/AG 1/1 copies25% low risk (AA/GG or 0/0), 25% medium risk (AG/GG or 1/0 copies), 25% low risk (AA/AG or 0/1 copies), 25% medium risk (AG/AG or 1/1 copies)
AG/GG 1/0 copiesAA/AG 0/1 copies25% low risk (AA/GG or 0/0 copies), 25% medium risk (AG/GG or 1/0 copies), 25% low risk (AA/AG or 0/1 copies), 25% medium risk (AG/AG or 1/1 copies)
GG/GG 2/0 copiesAA/AG 0/1 copies50% medium risk (AG/GG or 1/0 copies), 50% medium risk (AG/AG or 1/1 copies)
GG/AA 2/2 kopieënAA/GG 0/0 kopieën100% gemiddeld risico (AG/AG of 1/1 kopieën)
GG/GG 2/0 kopieënAG/GG 1/0 kopieën50% gemiddeld risico (AG/GG of 1/0 kopieën), 50% hoog risico (GG/GG of 2/0 kopieën)

Over DCM1- en DCM2-testen:

De DCM1- en DCM2-ontdekkingen werden gedaan in een Amerikaanse populatie Dobermanns. Aanvullende studies suggereren echter dat DCM1 (https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.2012.02396.x) en DCM2 (https://doi.org/10.1186/s13073-023-01221-3) geen voorspellend zijn voor het DCM-risico bij Europese Dobermanns. De bevindingen van de oorspronkelijke DCM1- en DCM2-studies bij Amerikaanse Dobermanns zijn tot op heden niet gerepliceerd.

DCM3 en DCM4 werden daarentegen geïdentificeerd met behulp van Dobermanns uit Duitsland en Finland, en verder gevalideerd met Dobermanns uit Nederland, Slovenië en Zweden. Dit repliceerde een eerdere studie met Dobermanns uit Duitsland, die werd gevalideerd met Dobermanns uit het VK. Er is echter verder onderzoek nodig om de klinische relevantie van deze risicovarianten in Amerikaanse en andere Dobermann-populaties te begrijpen.

We raden aan om DCM1 en DCM2 als eerste te beschouwen, DCM3 en DCM4 als tweede bij Amerikaanse Dobermanns, en DCM3 en DCM4 voornamelijk bij Europese Dobermanns, totdat aanvullende informatie over het risico binnen verschillende subpopulaties van het ras wordt begrepen. Waar mogelijk is het raadzaam om weg te fokken van risicovarianten door een afgemeten strategie te gebruiken om de diversiteit binnen het ras te behouden. Dit advies mag het gebruik van geïmporteerde lijnen niet ontmoedigen om de diversiteit te behouden.

Voor Amerikaanse Dobermanns:

De DCM1- en DCM2-varianten worden beide als autosomaal dominant beschouwd, wat betekent dat er slechts één kopie van een van deze varianten aanwezig hoeft te zijn om een Dobermann een verhoogd risico op DCM te geven, en ze zijn niet geassocieerd met de geslachtschromosomen. Niet alle honden met de risicovariant(en) zullen DCM ontwikkelen, dus de varianten zijn van onvolledige penetrantie. Maar zelfs als een dragerhond zelf geen DCM tot expressie brengt, kunnen ze de risicovariant(en) doorgeven aan hun puppy’s.

Net als bij DCM3 en DCM4 varieert het risico op het ontwikkelen van DCM op basis van de combinatie van erfelijke varianten. Honden met één kopie van een enkele variant (DCM1 of DCM2) worden beschouwd als een hoger risico dan honden zonder een van beide risicovarianten, en honden die beide risicovarianten erven, worden beschouwd als honden met het hoogste risico om DCM te ontwikkelen.

Net als bij DCM3 en DCM4 wordt aanbevolen om paringsparen te selecteren op basis van complementaire genotypen, zodat genotypen met een hoog risico bij het nageslacht worden vermeden. Honden met één exemplaar van een enkele variant (DCM1 of DCM2), of honden met twee exemplaren van een enkele variant, mogen niet worden uitgesloten van de fokkerij en, idealiter, worden gekoppeld aan een hond die vrij is van een van beide varianten. Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk puppy’s in de hoogste risicocategorie vallen, is het belangrijk om waar mogelijk uitkomsten te vermijden waarbij honden zowel DCM1- als DCM2-risicofactoren kunnen erven. Volgende generaties moeten worden getest voordat fokparen worden gekozen om de aandoening in het ras op verantwoorde wijze te beheren en geleidelijk te werken aan het verminderen van de incidentie ervan.

DCM1 en DCM2 Risicodefinities:

  • 37% van de Dobermanns met één of twee kopieën van de DCM1-risicovariant zal DCM ontwikkelen
  • 50% van de Dobermanns met één of twee kopieën van de DCM2-risicovariant zal DCM ontwikkelen
  • 60% van de Dobermanns met één of twee exemplaren van de DCM1-variant en één of twee exemplaren van de DCM2-variant zullen DCM ontwikkelen

(hier herdrukt op basis van de categorieën van de onderzoekers die voor het eerst de DCM1- en DCM2-varianten identificeerden)

Houd er rekening mee dat naarmate het onderzoek naar risicofactoren voor de ontwikkeling van Dobermann DCM voortduurt, ons begrip van deze risicovarianten ook kan veranderen.

Volgende stappen: hoe u kunt helpen

Wisdom Panel plant een onderzoek om de bevindingen van de DCM3/DCM4-studie in een Noord-Amerikaanse groep Dobermanns te valideren, en om de associatie van DCM1/DCM2 met DCM en het gecombineerde risico voor alle vier de risicomarkers opnieuw te evalueren. Hiervoor zijn DNA-monsters van Dobermanns nodig met resultaten van cardiale screening (echocardiogrammen en Holter-monitoring). We bevinden ons nog in de beginfase van het plannen van dit onderzoek en zullen hier meer informatie plaatsen over hoe fokkers kunnen deelnemen zodra de onderzoeksopzet is afgerond.

FAQ:

Hoe nauwkeurig zijn DCM3- en DCM4-tests?

De markers die voor onze tests zijn gebruikt, zijn dezelfde als die in de gepubliceerde studie, en de frequentie waarmee we de varianten vonden, was vergelijkbaar met die gevonden bij Dobermanns in de studie. Alle wanordetests die wij aanbieden, worden beoordeeld op hun betrouwbare prestaties als onderdeel van een gestandaardiseerd kwaliteitsborgingsproces, met een verwachte nauwkeurigheid van >99,99%.

Is het testen van DCM3/DCM4 belangrijk voor alle Dobermanns, of alleen voor Europese?

Hoewel het onderzoek niet werd uitgevoerd bij Dobermanns van Noord-Amerikaanse afkomst, waren er wel Dobermanns uit verschillende Europese landen bij betrokken. De frequenties waarmee de varianten werden gevonden, waren vergelijkbaar tussen Noord-Amerikaanse en Europese Dobermanns, en de betrokken genen zijn betrokken bij een gezond hartfunctioneren, dus we hebben bewijs om aan te nemen dat deze varianten ook het risico op DCM-ontwikkeling in Noord-Amerikaanse lijnen van Dobermanns beïnvloeden. We plannen een studie om te bevestigen dat ze in de toekomst geassocieerd zijn met DCM-risico bij Noord-Amerikaanse Dobermanns.

Waarom biedt niemand anders DCM3- en DCM4-testen aan?

Wisdom Panel nam deel aan het oorspronkelijke onderzoek, dus we waren in staat om als eerste nauwkeurige tests te ontwikkelen om honden te screenen als onderdeel van onze bijdrage aan dat onderzoek.

Hoe verhouden DCM3 en DCM4 zich tot DCM1 en DCM2 in termen van risico voor mijn hond?

Het korte antwoord is dat de meest recente, krachtigste studie tot nu toe geen verband vond tussen DCM1 en DCM2 met het risico op DCM-ontwikkeling bij Europese Dobermanns, maar wel een verband met risicofactoren op chromosoom 5 (DCM3 en DCM4). Andere studies hebben vergelijkbare bevindingen opgeleverd – geen associatie van DCM1 en DCM2 met DCM, en risico geassocieerd met varianten op chromosoom 5 bij Europese Dobermanns. Niemand heeft tot nu toe geprobeerd om de originele studies van DCM1 en DCM2, of DCM3 en DCM4 in Noord-Amerikaanse lijn Dobermanns te repliceren, dus het totale risico voor die groep blijft onbevestigd.

Als blijkt dat mijn hond een hoog risico loopt om DCM te ontwikkelen, moet ik dan met mijn dierenarts praten over het starten van een medische behandeling?

Als uw hond genetisch als een hoog risico wordt beschouwd, praat dan met uw dierenarts over zijn/haar aanbevolen schema voor echocardiogram en Holter-screening voor uw hond, en wanneer en of u met behandelingen moet beginnen.

Moet ik dragers gebruiken in mijn fokprogramma?

Gemiddeld is slechts 9% van de Dobermann-populatie DCM3- en DCM4-negatief, dus het gebruik van dragers wordt niet alleen aanbevolen, het is ook noodzakelijk in de beginfase van het genetische populatiebeheer van DCM. Na verloop van tijd, en een groter aandeel honden met een lager risico, kan het gebruik van honden met het hoogste risico in de fokkerij worden verminderd, maar dit moet over vele generaties plaatsvinden. Het eerste doel moet zijn om het hoogste risico bij puppy’s te verminderen.

Moet ik DCM3/DCM4-honden met een hoog of hoogste risico gebruiken in mijn fokprogramma?

41% van de Dobermann-populatie valt in de hoge of hoogste risicocategorieën, dus het gebruik van deze honden in de fokkerij wordt niet alleen aanbevolen, het is ook noodzakelijk in de beginfase van genetisch populatiebeheer van DCM. Er moet aandacht worden besteed aan het paren van honden met complementaire genotypen. Voorbeelden van koppelingsopties worden eerder op deze pagina vermeld om het aantal puppy’s met een hoog risico te beperken en de hoogste risicocategorie te vermijden. Na verloop van tijd, en een groter aandeel honden met een lager risico, kan het gebruik van honden met het hoogste risico in de fokkerij worden verminderd, maar dit moet over vele generaties plaatsvinden.

Wat moet ik doen als mijn hond terugkomt met een hoog risico op DCM op basis van DCM3/DCM4-testen?

Evalueer uw hond op zijn totale verdienste voor uw fokprogramma zoals u normaal zou doen – zijn temperament, zijn exterieur, zijn atletisch vermogen en talent, zijn genetische screeningsresultaten, zijn andere gezondheidsscreeningresultaten, zijn unieke bijdragen aan de genetica van uw kennel en het ras, enz. Als ze van uitstekende verdienste zijn, maar een hoog of hoog risico lopen op de ontwikkeling van DCM, houd er dan rekening mee dat 41% van de Dobermann-populatie in deze categorie valt en overweeg om ze te fokken met een complementaire hond die puppy’s met een lager risico zal produceren. Het is uiteindelijk aan u om het uiteindelijke oordeel te vellen, in het besef dat DCM-risico’s gedurende vele generaties moeten worden beheerd.

Mijn hond deed mee aan het oorspronkelijke onderzoek, maar ik kreeg geen resultaten. Kan ik opnieuw testen bij jullie?

Ja! We bieden graag gratis hertesten voor Dobermanns in de oorspronkelijke studie. Bezorg breeder@wisdomhealth.com een bewijs van deelname en we geven u graag een promotiecode voor een gratis kit.

Ik heb eerder getest met MyDogDNA/Optimal Selection. Kan ik bijgewerkte resultaten ontvangen?

Neem contact op met de klantenservice op breeder@wisdomhealth.com om te informeren naar het opnieuw testen van uw Dobermann tegen gereduceerde kosten. Geef uw originele voorbeeld-ID op in uw e-mail om het proces te versnellen.

Mijn hond is eerder getest op DCM1 en DCM2, moet ik voor het hele panel betalen om DCM3- en DCM4-resultaten te ontvangen?

We begrijpen dat sommige van de tests die zijn opgenomen in Optimal Selection™ of MyDogDNA® mogelijk niet relevant zijn voor alle individuen. Maar we kunnen geen specifieke tests uitkiezen. Een van de redenen waarom onze fokkerstesten zo uitgebreid en betaalbaar zijn, is omdat het een geautomatiseerde paneltest is. Met andere woorden, het kost minder om over alle varianten te rapporteren met behulp van onze aangepaste chip dan om individuele tests uit te voeren.

Wat is het risico van mijn hond als hij een laag risico heeft op DCM1 en DCM2, maar een hoog risico op DCM3 en DCM4 of vice versa?

De relatie tussen DCM1/DCM2 en DCM3/DCM4 is duidelijk voor Europese Dobermanns – DCM3- en DCM4-risico’s zijn van bewezen belang en DCM1/DCM2 hebben geen verband met risico. Voor Noord-Amerikaanse Dobermanns is de relatie tussen risico en DCM1-, DCM2-, DCM3- en DCM4-resultaten minder duidelijk, maar DCM3 en DCM4 zijn waarschijnlijk even significant voor het ziekterisico of meer dan DCM1 en DCM2 op basis van de bevindingen van de meest recente studie.

Waarom is het DCM3/DCM4-onderzoek belangrijk?

Het is de krachtigste studie tot nu toe over het onderwerp Dobermann DCM, met 540 Dobermanns in particulier bezit, en beslaat een periode van 20 jaar, tussen 1999 en 2019. De resultaten verfijnden de bevindingen van een eerdere studie over een geassocieerde risicomarker op chromosoom 5, samen met de ontdekking van een tweede, meer invloedrijke marker, ook op chromosoom 5. Net als bij eerdere publicaties betwistte het de significantie van DCM1 (PDK4) en DCM2 (TTN) risico bij Europese Dobermanns.

Waren er gevolgen voor de leeftijd of de incidentie van DCM op de voeding of levensstijl?

In de DCM3/DCM4-studie werd leefstijl of voeding niet onderzocht als uitsluitings- of inclusiecriterium voor deelname aan de studie. Recente publicaties van de FDA en anderen hebben de mogelijke impact van BEG-diëten (boetiek-, exotisch en graanvrij) op de incidentie van DCM bij veel rassen besproken. Met name “het eten van voedsel voor huisdieren dat erwten, linzen, andere peulvruchtenzaden of aardappelen bevat” als een van de eerste 10 ingrediënten werd geïdentificeerd als risicofactoren. Volgens sommige voedingsdeskundigen zijn Dobermanns echter mogelijk ondervertegenwoordigd in de gerapporteerde gevallen, deels omdat dierenartsen uitgaan van een genetische oorzaak van DCM bij bepaalde rassen die er vatbaar voor zijn. Taurinedeficiëntie bleek het probleem te zijn in een aantal van de gemelde gevallen, terwijl van anderen werd vermoed dat ze een ander, nog onbekend, voedingsmechanisme hadden. Dobermanns met genetische DCM verbeteren niet met taurinesuppletie als ze niet al een tekort hebben.

Hoe zit het met honden met alleen hartritmestoornissen / VPC’s?

Historisch gezien werd een bepaald aantal VPC’s (ventriculaire premature contracties, een soort aritmie) binnen 24 uur beschouwd als diagnostisch voor verborgen of stadium II DCM, maar in het licht van de bevindingen van de meest recente studie is aanvullend onderzoek nodig. In de meest recente studie werden honden met alleen VPC’s en een normaal echocardiogram niet verklaard door de DCM3- en DCM4-risicofactoren. Helaas vormden de honden in die groep niet voldoende steekproefomvang om geassocieerde risicomarkers te ontdekken.

Zijn DCM3- en DCM4-markers gekoppeld of direct?

Hoewel de DCM3- en DCM4-markers zeer significant zijn, zijn ze een signaal van waar in het DNA het causale defect zich bevindt, in plaats van de werkelijke causale risicofactoren te zijn. Van de genen RNF207 en PRKAA2, die mogelijk een rol spelen in de hartspierfunctie, werd bevestigd dat ze abnormale RNA-transcripten hebben bij RNA-analyse van DCM-aangetaste honden. De exacte locaties van de mutaties die de abnormale expressie van RNF207 en PRKAA2 veroorzaken, werden echter niet gevonden. Aangezien de causale varianten in deze studie niet werden geïdentificeerd, gebruikt deze test DCM3 en DCM4 als twee sterk geassocieerde koppelingsmarkers, in plaats van de causale varianten.

Wat is de betekenis van DCM1-, DCM2-, DCM3- en DCM4-varianten bij andere rassen?

Alle vier de momenteel aangeboden varianten zijn gevonden in andere rassen. Hun rol in de ontwikkeling van DCM of DCM-risico bij die rassen is nog niet bekend. Om deze reden rapporteren we op dit moment alleen de 4 DCM-varianten in Dobermanns.

Hoe geef ik prioriteit aan DCM-risicotesten met andere aanbevolen tests – heupdysplasie, vWD, oogaandoeningen?

Heupdysplasie (HD), de ziekte van von Willebrand, DCM-screening (genetisch en anderszins) en oogaandoeningen, zoals PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primair glasvocht) moeten allemaal worden beschouwd als onderdeel van een holistisch fokbeheerplan. Evalueer uw hond op zijn totale verdienste voor uw fokprogramma zoals u normaal zou doen – zijn temperament, zijn exterieur, zijn atletisch vermogen en talent, zijn genetische screeningsresultaten, zijn andere gezondheidsscreeningresultaten, zijn unieke bijdragen aan de genetica van uw kennel en het ras, enz. Het kan nuttig zijn om rekening te houden met de relatieve ernst en gemeenschappelijkheid van de aandoeningen die u probeert in evenwicht te brengen, evenals met de beschikbare behandelingen. Zo bevindt 41% van de Dobermann-populatie zich in de categorie met een hoog of hoogste risico en 36% in de categorie met een gemiddeld risico voor DCM, een dodelijke ziekte. Ter vergelijking: ongeveer 7% van de Dobermanns loopt een hoog risico (draag twee exemplaren) voor de ziekte van von Willebrands type I (vWD I ), en 41% loopt een laag risico (draag één exemplaar) voor vWD I, een stollingsstoornis die in ernst varieert van milde tot ernstige bloedingsneigingen, en het risico kan worden verminderd door een passende planning. Het is uiteindelijk aan u om het uiteindelijke oordeel te vellen, in het besef dat DCM-risico’s gedurende vele generaties moeten worden beheerd.