Pittige tijden!

Pittige tijden!

vrijdag, 04 augustus 2023  

Pittige tijden voor de SDRN en de dobermann

Sinds de oprichting van Stichting Dobermann Rescue Nederland in 2003 is het voor een groot publiek inmiddels bekend dat wij ons dagelijks op vrijwillige basis vol passie inzetten voor de dobermann die om welke reden dan ook op zoek is naar een nieuw thuis.

De gemiddelde te herplaatsen hond was tot ongeveer twee jaar geleden afkomstig van mensen die weloverwogen waren overgegaan tot het aanschaffen van een dobermann en die om uiteenlopende redenen afstand moesten/wilden doen, bijvoorbeeld wegens een scheiding, ziekte of overlijden van de eigenaar. Zelden kwam een herplaatsing tot stand vanwege een ondoordachte aanschaf van de hond.

Ons team ziet spijtig genoeg dat er de laatste tijd een zeer grote toename is van het aantal jonge reuen met een flinke geestelijke en lichamelijke rugzak en gecoupeerde dobermanns – coupés zoals wij ze noemen – afkomstig vanuit het buitenland, die op zoek zijn naar een nieuwe gouden mand. Vaak betreffen het erg onzekere en angstige honden die zijn aangekocht door mensen zonder ervaring met het ras of zelfs überhaupt zonder enige ervaring met honden! Honden die in de basis van hun bestaan een slechte socialisatie hebben meegekregen, pas op latere leeftijd (vier/vijf maanden) bij hun eigenaar zijn gekomen en waar niet direct is gestart met de juiste begeleiding op een gedegen hondenschool. Veel van deze honden zijn in het bezit van onjuiste documenten en paspoorten uit een ander land dan het land van herkomst en hebben onherleidbare chipnummers en vaccinaties van niet bestaande dierenartsen om zo op een “semilegale” wijze ons land binnen te komen.

Wanneer de eigenaar uiteindelijk overgaat tot het zoeken naar de juiste begeleiding van een hondengedragstherapeut of de keuze heeft gemaakt om de hond aan te bieden voor herplaatsing via de SDRN, dan heeft de hond inmiddels (ernstige) gedragsproblemen ontwikkeld waarbij in sommige gevallen al bijtincidenten zijn voorgevallen. Daarnaast zijn veel gedragsproblemen gerelateerd aan eerdere onderliggende of nog aanwezige medische oorzaken zoals Giardia en spier- en skeletafwijkingen.

Het aanbod van dobermanns bij ons is op dit moment vele malen hoger dan voorgaande jaren terwijl de doorstroming vanuit onze opvang veel langzamer gaat, omdat de honden een langere weg moeten afleggen van rehabilitatie, extra medische zorg en er een steeds kleinere doelgroep geschikt is om de honden op een goede manier te begeleiden.

Ondanks deze zorgen zijn wij als SDRN-bestuur ontzettend trots op ons huidige team van vrijwilligers en gastgezinnen die op vrijwillige basis overuren draaien om de honden dagelijks te verzorgen, intensief te begeleiden in gedrag, ze bij te staan in de dierenartstrajecten en gegadigden te ontvangen om de juiste match te realiseren.

Normaal zouden wij ons verhaaltje afsluiten met “zonder uw financiële steun kunnen wij ons werk niet blijven voortzetten voor de dobermanns” en hoewel wij een donatie zeker niet afwijzen, is het hoofddoel van dit bericht een NOODKREET.

Beste dobermannliefhebbers, fokkers en rasverenigingen: bovenstaande problematiek moet duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. Laten wij onze kennis, kracht en passie voor het ras meer bundelen, kennis overdragen en vooral meer voorlichting verstrekken aan toekomstige of huidige eigenaren van de dobermann.

Bewustwording is de eerste stap naar verandering.

Het SDRN- team.

Dank je wel Nicole voor het sturen!