Vuurwerkstress

Vuurwerkstress

zaterdag, 11 december 2021  

Vuurwerkstress en angst bij dieren

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat niet alleen onze huisdieren veel last hebben van vuurwerkstress. Vuurwerk zorgt tijdens de jaarwisseling ook bij vogels en andere wilde dieren voor veel angst. Vooral het geluid is angstaanjagend voor dieren, omdat hun gehoor veel gevoeliger is dan dat van de mens. Er kan bij dieren zelfs blijvende gehoorschade ontstaan. De KNMvD, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, is ook om die reden voorstander van een landelijk vuurwerkverbod.

Van welke geluiden hebben dieren last?

Naast harde knallen zijn ook sissen, fluiten en andere hoge tonen voor dieren angstaanjagend. En de communicatie van in het wild levende dieren kan door het geluid van vuurwerk verstoord worden. Bovendien kunnen dieren last hebben vande flitsen, trillingen of de geuren die vrijkomen bij het afsteken van vuurpijlen.

Wat doen dieren bij vuurwerk overlast?

In een onderzoek uit Nieuw-Zeeland onder ruim 4000 huisdierenbezitters met gezamenlijk ruim 15000 huisdieren, gaf bijna 75 procent aan dat hun huisdier last had van vuurwerk. Dat uitte zich vooral in wegkruipen (70%), bibberen (54%) en ineenkrimpen (45%). Ook slaan dieren op de vlucht, waardoor ongelukken gebeuren. Vogels vliegen in blinde paniek tegen ramen, hoogspanningskabels en andere hoge obstakels aan, vaak met de dood tot gevolg.

Hoe bang zijn dieren voor vuurwerk?

Dieren zijn bang voor vuurwerk. Recente cijfers uit diverse Nederlandse en internationale onderzoeken laten dat zien.

  • Oudjaarsnacht vliegen na de jaarovergang duizenden vogels per vierkante kilometer op na verstoring door vuurwerk. De vogels vliegen dan tot een hoogte van 800 meter (veel hoger dan hun dagelijkse bewegingen) en ze blijven wel drie kwartier zo hoog.
  • Bijna 80% van de paarden is angstig of erg angstig tijdens het vuurwerk.
  • Geluiden boven de 80 tot 89 decibel verhogen bij varkens de hartslag en bij lammeren gaat boven de 100 decibel de ademhalingsfrequentie omhoog. Vuurwerk loopt op tot 190 decibel.

De angst en de paniek die dieren ervaren is vaak groot. Door vervelende ervaringen of door herhaaldelijk schrikken kunnen dieren een fobie voor harde geluiden ontwikkelen. Tien minuten plezier voor de mens kan dus voor het dier leiden tot levenslange angst.

Vereniging van Dierenartsen is voor een landelijk vuurwerkverbod

De KNMvD, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, is voorstander van een definitief vuurwerkverbod en ondersteunt de campagne “Ik Klap”. Deze campagne laat heel duidelijk het negatieve effect van vuurwerk op huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren en de natuur zien.

“Ik klap” vraagt de landelijke overheid om vuurwerk te verbieden. Niet alleen het afsteken ervan, ook de verkoop. Voorstel is om tijdens de jaarwisseling te klappen, zingen, dansen en de champagne te ontpoppen, als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Meer info op www.ikklap.nl

Bron: dierapotheker.